KOMUNIKACE

Pomůžeme vám připravit materiály pro účinnou prezentaci:

  • grafickou a obsahovou podobu publikací (firemních magazínů, obecních zpravodajů, apod.)
  • letáky, plakáty, brožury, katalogy, velkoplošná prezentace (grafické návrhy a tisk)
  • texty do propagačních materiálů
  • praktické a funkční propagační předměty
  • fotodokumentaci
  • propagační videa, spoty