Co nabízíme

Našim klientům, mezi které patří subjekty z neziskového sektoru, veřejné správy i komerční sféry, nabízíme široké spektrum služeb:

Zajištění vztahů s médii

 • tvorba mediální strategie
 • zpracování a distribuce tiskových zpráv
 • organizace tiskových konferencí
 • mediální poradenství, monitoring výstupů
 • případové studie a sociologické průzkumy
 • tvorba inzertních plánů
 • mediální školení – teoretické i praktické aspekty současné žurnalistiky

Zajištění vztahů s veřejností

 • návrhy grafické a obsahové podoby publikací (firemní magazíny, obecní zpravodaje)
 • vytváření textů do propagačních materiálů
 • korektury webových stránek a profilů na sociálních sítích

Propagace projektů, služeb a výrobků

 • komplexní zpracování propagačních materiálů (letáky, brožury, katalogy, apod.)
 • grafické návrhy a tisk materiálů
 • polepy vozidel, velkoplošná prezentace (BB, CLV, speciální formáty)
 • propagační předměty
 • profesionální fotodokumentace
 • natáčení propagačních spotů

Organizace konferencí, seminářů a doprovodných akcí

 • příprava vzdělávacích akcí na klíč
 • produkce a koordinace zábavných akcí včetně kulturního programu
 • organizace Dnů otevřených dveří
 • prezentační stánky s promotéry a hosteskami na veletrzích a společenských akcích